Kitchen Table – Klimakrise

Har du klimaangst? Du er ikke den eneste. En million arter står i fare for å bli utryddet. Vi har ca. ti år på å halvere utslipp av klimagasser. Hva bør vi gjøre?

Velkommen til en samtale mellom ungdommer – om klimakrise og utradering av artsmangfold.

Seks miljøengasjerte ungdommer sitter rundt et bord og diskuterer. Publikum kan komme med spørsmål og innspill.

Arrangementet er gratis. Det skal ikke strømmes på internett, fordi vi ønsker å skape trygge rom for debatt og fordi vi slår et slag for respektfulle samtaler ansikt til ansikt.

Samtalen ledes av Nora Jungeilges Heyerdahl (19). Heyerdahl er miljøengasjert samfunnsdebattant.

Sted: Kloden-teltet foran Nationaltheatret.

Tid: Tirsdag 11. juni kl. 16:00

Velkommen!

PS: 16. juni kan du få med deg forestillingen Freedom Fighters #2 Kloden av De Naive – en iscenesettelse av det voksende ungdomsopprøret mot politikernes manglende vilje til handling i møte med klimakrisen.

Tirsdag 11. juni 2019

Tidligere
forestilling