Heddadagene: Ruve – Landing

Dansen danses. 

Hodet en vei, hoftene den andre. 

Tre kropper som siger, ser og hinker 

– tegner veier blant trær, hunder, trikker og folk. 

Uinvitert dukker vi opp og blander oss inn i stedets rutiner og rytmer. 

En mild insistering, innsirkling, utbretting. 

Samstemt sving til lyden av grus, 

seks åpne håndflater, 

stein og snø under skoa.

Ruve er et danseverk laget i og for offentlig rom. Utgangspunktet for Ruve var å skape et offentlig kunstverk på dansens premisser. Kan Landing med kroppen som utgangspunkt og materiale, et avgrenset tidsintervall, og deres relasjonelle, lyttende utøverkompetanse, skape en opplevelse av bestandighet, og slik innta et offentlig rom som om de var plassert der for «evigheten»?

Med Ruve ønsker Landing å gi publikum en kunsterfaring i en situasjon hvor de ikke er forberedt på å møte scenekunst; på vei til jobben, butikken eller barnehagen. Kanskje kan Ruve på denne måten minske distansen mellom Oslofolk og kunst? 

Ruve ble høsten 2022 gjennomført på 28 ulike plasser i Oslo. I 2023 skal Ruve gjennomføres hver mandag og onsdag gjennom hele året, totalt 104 ganger, på fast tid og sted, uavhengig av vær og føre eller om det er hverdag, ferie eller helligdag. 

Målgruppe: alle
Hvor: Mandager kl 0900, Tøyen Torg. Onsdager kl 0830, Anette Thommesens plass.

Kunstnerisk ansvarlig: Landing v/Venke Sortland og Ida Gudbrandsen. 
Koreografi: Sigrid Kopperdal, Venke Sortland og Ida Gudbrandsen. 
Dansere (2023): Sigrid Kopperdal, Venke Sortland, Hanne Svenning, Mathias Stoltenberg, Sebastian Biong, Emilie Østby og Ida Gudbrandsen. 
Kostymer: Harald Lunde Helgesen 
Fotodokumentasjon: Fin Serck-Hanssen, Tom Øverlie og Landing. 

Bilder: 

Vinter: 
Foto: Fin Serck-Hanssen
På bildet: Sigrid Kopperdal, Hanne Svenning og Mathias Stoltenberg

Sommer: 
Foto: Tom Øverlie
På bildet: Sigrid Kopperdal, Venke Sortland og Ida Gudbrandsen

Man 12. - ons 14. juni 2023

Tidligere
forestilling