Heddadagene: Dramaturgisk kjøkken

Dramaturgen er ofte en uvurderlig samarbeidspartner for regissører, teatersjefer og skuespillere, fra utvikling av kunstnerisk konsept og helt frem til premiere. Dramaturger opptrer sjelden i gruppe, og derfor inviterer vi til dette arrangementet der vi skal snakke om ulike strategier og utfordringer i det dramaturgiske arbeidet. Samtidig vil vi komponere og spise et måltid sammen.

Formålet med arrangementet er å løfte frem interessante problemstillinger i det kunstneriske arbeidet, og samtidig skape mer fellesskap og nye forbindelser mellom folk som arbeider med scenekunst i Oslo, både i og utenfor institusjonene.

Ledes av Kristofer Grønskag

Dette er et fagarrangement for dramaturger og regissører, og krever akkreditering. Les mer her.

Fredag 17. juni 2022

Tidligere
forestilling