Freedom Fighters #2 – Kloden – De Naive

Oppmøte på Eidsvolls plass foran Stortinget 13:00.
Varighet ca 45 min.

De Naive er samarbeid mellom dansekunstnerne Julie Moviken, Harald Beharie og Charlott Utzig og er en tilstand og praksis som spenner fra sceniske forestillinger, stedsspesifikt arbeid og videre inn i cyberspace. «Vi ønsker å utforske og utfordre sosiale konvensjoner og etablerte normer gjennom et fysisk uttrykk. En fellesnevner er å gjøre dans og bevegelse tilgjengelig og nå ut til et bredt spekter av mennesker og steder gjennom feltarbeid, offentlige pop up-performancer og sosiale medier.» Under Kloden i sentrum skal De Naive vise en performance som inneholder forbindelser mellom fysiske og politiske bevegelser. I en iscenesettelse av det voksende ungdomsopprøret mot blant annet politikernes manglende vilje til handling i møte med klimakrisen, vil de utforske demonstrasjonsformatet gjennom en fiktiv gruppe – Freedom Fighters. De vil forvrenge den klassiske demonstrasjonen til en flyktig og uforutsigbar masse som genererer både kraftfulle og absurde sosiale situasjoner.

Forestillingen spilles utendørs.

www.denaive.no

Søn 16. juni 2019 - tor 16. juni 2016

Tidligere
forestilling