Fagprat og fest

Kloden,  Cirka Teater og Scenekunstbruket inviterer til fagdag for å skape flere muligheter for scenekunstnere som ønsker å skape forestillinger for det unge publikummet. Vi runder av dagen med en fest. Mer informasjon kommer!

foto: Cirka Teater – Veien mellom huler og tårn.

Torsdag 9. mai 2019

Tidligere
forestilling