Den store kulturdebatten

– Kunst og kultur skaper byen 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, inviterer vi til en kulturpolitisk debatt med representanter fra de ulike politiske partiene i Oslo. 

Hvordan kan profesjonell kunst og kultur være med på å skape et godt sted å bo for de unge i Oslo?

Med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan, med visjon, mål og strategier mot 2040, står det at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I tillegg er FNs bærekraftsmål en viktig del av samfunnsplanleggingen i Oslo, der det blant annet er et mål om å skape bærekraftige og inkluderende urbanisering, byer og lokalsamfunn.

Paneldebatten vil dreie seg rundt følgende spørsmål: 

  1. 1. Hva slags visjoner har partiene for profesjonell kunst som aktør i å skape bærekraftige lokalsamfunn i byen?
  2. 2. Hvilken rolle har profesjonelle kunstnere og kulturaktører i fremtidens Oslo?
  3. 3. Hvordan ser politikerne for seg at kunst- og kulturaktører kan bidra inn mot målene i kommuneplanen?
  4. 4. På hvilken måte vil politikerne tilrettelegge for mangfold i det som presenteres av profesjonell kunst i Oslo?

Panel: 

Ane Katrine Øverseth Olsen (Rødt)

Bjørn Revil (FrP)

Hallstein Bjercke (V)

Mehmet Kaan Inan (H)

Morten Edvardsen (Sp)

Rauand Ismail (MDG)

Rina Mariann Hansen (Ap) 

Sarah Safavifard (SV)

Yngve Slettholm (KrF)

Moderator for debatten: Marte Bjerke, journalist i Fagbladet.

Bjerke har bred erfaring som debattleder, moderator og som kulturjournalist i dags- og fagpresse. Hun var konstituert redaktør i Musikkultur (nå Kontekst) i to perioder. Hennes opprinnelige bakgrunn er fra musikkfeltet, og hun har tidligere jobbet som klarinettist, pedagog og dirigent.

Dørene åpner kl. 18:00, og debatten vil vare fra kl. 19:00 – 20:00. Det vil også være mulighet for å kjøpe mat og drikke under arrangementet. 

Arrangementet er i samarbeid med Norsk Scenekunstbruk.

Bildet er fra forestillingen Påskemåne Ønskesol av Thea Borring Lande.

Onsdag 23. august 2023

Tidligere
forestilling