3 millioner til Kloden teater på revidert statsbudsjett

18. juni 2024

Dette betyr så utrolig mye for oss – både når det gjelder de nye mulighetene som åpnes, og den store anerkjennelsen dette er for arbeidet med å realisere det nye teaterhuset Kloden teater med scenekunst for barn og ungdom.

En stor takk til SV som la oss inn i budsjettforhandlingene med Regjeringen også i år.

Dette betyr av vi kan fortsette å utvikle samarbeidet med hele scenekunstfeltet i Norge for å skape enda mer scenekunst for barn og ungdom, og nå enda flere barn og unge i Groruddalen og resten av Oslo og Norge. Kloden teater er en sentral kulturell kraft midt i Norges største byutviklingsprosjekt Hovinbyen, og at det sees og støttes fra statlig hold er både riktig og viktig – og helt avgjørende for oss. Tusen, tusen takk!