ZeBU i København produserer og viser forestillinger for barn og unge både i egne lokaler og på turné. Teateret har sitt utspring i statsensembelet Corona La Balance. Siden 2007 har ZeBU arrangert den internasjonale teaterfestivalen SpringFestival, som har omlag 3 000 deltakere og tilskuere.

ZeBU har også en teaterpedagogisk avdeling. Her arbeides det med involverende teaterpedagogiske prosjekter for å bygge bro mellom grunnskolen og scenekunsten. Teaterpedagogikk i denne sammenhengen handler om å formidle mellom det profesjonelle kunstfeltet og barna. De fem teaterpedagogene brukes også som konsulenter og foredragsholdere ved utdanningsinstitusjoner, foreninger og i bedrifter.

ZeBU er samlokalisert med Børnekulturhus Ama’r, som er et åpent gratistilbud for barn/ungdom fra 0 til 16 år med ulike verksteder og arrangementer med profesjonelle kunstnere.

Forsøgsstationen ble etablert i 2009 og er et åpent verksted for både publikum og profesjonelle scenekunstnere i Danmark – et sted for forskning, utvikling og trening. Ordet trening har i denne sammenhengen flere betydninger: Mange kunstnere i det frie scenekunstfeltet går inn i et kunstnerisk rom bare noen få ganger hvert år. Med faste treningsopplegg ønsker Forsøgsstationen å gjøre det lettere å holde seg varm, både mentalt, kreativt og fysisk. Publikum er en del av verkstedene så vel som prøvevisningene på Forsøgsstationen.

Forsøgsstationen har tre prøverom på hhv. 130 m2, 55 m2 og 40 m2. Fire kompanier har kontor i lokalene, og tre av disse produserer forestillinger for barn og ungdom.