Velkommen til KLODEN!

Vi vil etablere et eget sted for scenekunsten og de unge. Et sted der barn og ungdom kan oppleve den beste profesjonelle scenekunsten fra Norge og utlandet. Et sted der kunstnerne kan møtes for å utfordre og inspirere hverandre. Et sted som styrker dette kunstfeltet gjennom forskning, kritikk og debatt. Et sted der barn og ungdom kan bedrive kunstnerisk utforskning i samarbeid med profesjonelle kunstnerne. Hver uke, hele året. Vår målsetning er å gi gode opplevelser og erfaringer med scenekunst til flest mulig barn og ungdommer.

Dette stedet vil bli unikt i norsk og på mange måter også internasjonal sammenheng. Vi har kalt det KLODEN fordi vi tenker stort. Dette skal være et møtested for forskjellige kunstuttrykk, forskjellige aldre, forskjellige bakgrunner, forskjellige agendaer og meninger. På KLODEN skal mangfold være en forutsetning. Fellesnevneren for alt som foregår, skal være høye ambisjoner og høy kvalitet.

Scenekunstbruket har kartlagt behov og med dette også belyser et potensiale. I løpet av prosessen har vi snakket med mange kunstnere, kompanier, fagpersoner, ungdomskulturhus, scener og institusjoner, og det er svært bred enighet om at Oslo og Norge trenger et sted som KLODEN.

Vi ønsker å gi barn og ungdom et sted som satser kun på dem og den profejonelle scenekunsten hele året. Og mellom scenene/institusjonene, de sceniske kompaniene og frilanserne mangler det noe: et knutepunkt, et sted for utforskning, utvikling, nye møter og mer samarbeid.