Kontakt oss

Scenekunsten som produseres for barn og ungdom i Norge, er i verdensklasse. Det er vår oppgave å legge til rette for at scenekunstfeltet skal fortsette å vokse og utvikle seg. Scenekunsten må i større grad bli offentlig tilgjengelig – for barn, ungdom, familier og for alle som jobber med eller mener noe om den.

Utredningsarbeidet for KLODEN er et direkte resultat av arbeidet med boken «Scenekunsten og de unge», en antologi som beskriver den fantastiske utviklingen av scenekunstfeltet for barn og unge de seneste 20 årene. Etter at vi hadde jobbet intenst i to år med å samle materialet og aktivisert store deler av scenekunstfeltet og akademia, var følgende klart: Det er et tydelig behov for å fortsette arbeidet, sikre kontinuitet og skape et tilholdssted for alt som skjer i dette kunstfeltet.

Dette var startpunktet for KLODEN, som har ført oss hit vi er i dag, med denne mulighetsstudien du leser i nå, og som utgjør fase en i vårt arbeid med nettopp å realisere et sted som KLODEN.

Fra juni 2017 går prosjektet over i fase to. Det vil nå bli satt sammen et styre for KLODEN AS, med bred kompetanse i etablering og utvikling, og vi skal utarbeide en solid og bærekraftig organisasjonsmodell.

Vi fortsetter dialogen med Oxer Eiendom om mulig lokalisering av KLODEN i Kabelgata på Økern. Ved en etablering her, vil KLODEN plassere seg midt i utviklingen av en bydel i en enorm vekst, og som er et satsningsområde for Oslo kommune. KLODEN vil med dette kunne være en motor og en viktig drivkraft for byutviklingen, og bygge opp et godt og profesjonelt kunst- og kulturtilbud for barn, ungdom og familier, parallelt med etableringen av boliger og næring i området.

Arbeidet med å invitere investorer og sponsorer, sammen med dialogen med Oslo kommune og støttepartnere på statlig nivå, vil også utgjøre en stor del av arbeid fremover.

Fremdriften i fase to er selvfølgelig avhengig av videre økonomisk støtte. Vi har søkt Oslo kommune om driftsstøtte for KLODEN fra 2018. Dersom prosjektet mottar midler, fortsetter vi arbeidet med lokalisering og utforming, og det vil bli aktuelt å gjennomføre en studie av scenekunstrom for barn og ungdom på mer overordnet nivå. I tillegg ønsker vi i 2018 å gjennomføre flere samarbeidsprosjekter som vil markere starten på den praktiske utviklingen av KLODEN.

Sammen med Cirka Teater i Trondheim planlegger vi en studie av hvordan et sted for scenekunsten og de unge kan være en motor i byutviklingen. Hvordan kan vi utvikle et slikt sted parallelt og i dialog med omgivelsene? Hvordan kan vi vokse fram som et viktig møtested i bydelen? Prosjektet vil innebære å gå i dialog med barnehager, skoler, kulturaktører og andre i nærmiljøet, og skal avsluttes med utarbeidelse av en strategi for utvikling av KLODEN og Cirka Teater i sine respektive byer. Vi planlegger å samarbeide med NTNU, Transborder Studio, DOGA og Kuben videregående skole om dette prosjektet. Vi planlegger også kunstneriske og faglige samarbeid med koreograf Hege Haagenrud, kompaniet Tigerstadsteatret og teaterhuset Kopergietery (Belgia).

KLODEN skal være et åpent, inviterende og samarbeidende sted, og vi ser frem til å fortsette dialogen med alle involverte miljøer i den videre prosessen fremover. Har du innspill eller kommentarer — eller bare er nysgjerrig på hva som skjer på Kloden? Ta kontakt!