Unicorn Theatre i London er Storbritannias ledende teaterhus for et ungt publikum, og ble opprinnelig etablert som et turnerende kompani i 1947. Det fikk nasjonal status i 2005 da det ble satt opp et nybygg for teateret ved London Bridge.

Unicorn Theatre er dedikert til å presentere arbeid som inspirerer barn, ungdom og familier i alle aldre. De har sterkt fokus på barn og unges perspektiv, og ønsker gi publikum og deltagere mulighet til å utforske verden – på egenhånd – gjennom teater.
Teatret har lokaler over fire etasjer med to saler. I tillegg har bygningen flere prøvesaler og undervisningsrom.

Unicorn Theatre har også en rekke tilbud som gjør kunsten tilgjengelig for flere:

Relaxed performances er forestillinger som er åpne for alle, men tilpasset tilskuere som befinner seg i autismespekteret eller har andre spesielle behov. Forestillingene har en tilhørende visuell fortelling som man kan se på Internett i forkant av visningen.
Integrated sign-language performances er forestillinger med døvetolk.
Pre-show touch er et tilbud som gjør det mulig å bli kjent med scenografien og lyden før man ser forestillingen.
Live captioning er simultanteksting av forestillinger, for hørselshemmede og tilskuere med andre morsmål enn engelsk.
Deaf friendly shows er forestillinger som passer godt for hørselshemmede på grunn av lite eller ingen bruk av tale.