The Ark i Dublin produserer og viser kunst med barn som både tilskuere og deltakere. Det grunnleggende prinsippet for driften er at barn er borgere og har rett til å oppleve kunst og være aktører i kulturlivet på linje med voksne.

Stedet ble etablert i 1995, og målgruppen er barn mellom 2 og 12 år. I samarbeid med irske og internasjonale kunstnere viser The Ark forestillinger og utstillinger og arrangerer ulike kreative verksteder. Flere av forestillingene turnerer både i Irland og andre steder. The Ark samarbeider med organisasjoner, kunstnere og pedagoger om å gjøre kunst og kreativ utfoldelse til en større del av barns læringsprosesser og personlige utvikling.