Lokalisering

KLODEN vil bli et unikt sted for scenekunsten og de unge i Norge, og vi mener den bør plasseres i Oslo. I hovedstaden vil et slikt sted raskt kunne bli bærekraftig.

Omlag 80 % av den frie profesjonelle scenekunsten produseres i Østlandsregionen. Men forestillingene spilles oftere og for langt flere publikummere andre steder i landet. Vi ønsker å gjøre mer god scenekunst tilgjengelig for publikum i og rundt hovedstaden. Og vi vil tilby flest mulig kunstnere konsultasjon, dramaturgbistand, seminarer, fokusgrupper, workshops og annet de ønsker og har behov for.

For øvrig er innbyggertallet størst i og rundt Oslo. Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det ca. 130 000 mennesker i alderen 0–17 år i Oslo og 140 000 i Akershus. Dessuten er Oslo blant byene i Europa som vokser raskest. Dette har sosiale og kulturelle, men også demografiske konsekvenser, ettersom den unge delen av befolkningen øker raskt både i antall og relativt til det totale innbyggertallet.

Men hvor i Oslo? For å kunne svare på dette spørsmålet har vi kartlagt både infrastrukturen for kollektivtrafikk, hvor barn og ungdommer bor og hvor den profesjonelle scenekunsten vises. I tillegg har vi sett på hvor Oslo kommunes kulturstasjoner er lokalisert, og hvor i byen vi finner museer, bibliotekfilialer og festivaler med tilbud for barn. For øvrig er vi i dialog med Oslo teatersenter og flere andre som har kurs i teater og dans.

Vi har hatt møter med mange av disse aktørene for å skaffe oss innsikt i innhold og drift og ikke minst snakke om mulige samarbeid. Dette har vi gjort fordi scenekunsten er interdisiplinær (den er en blanding av mange ulike uttrykksformer), og et sted som KLODEN kan derfor være en ressurs for aktører både i og utenfor scenekunstfeltet, og vice versa.

I vedlagte pdf viser vi kart over både demografisk utvikling, kollektivknutepunkter/vekstområder og scenekunstinstitusjoner. Vi fokuserer på disse tre momentene fordi vi mener et sted for de unge og scenekunsten bør ligge i et område hvor det ikke er mange kulturtilbud fra før. Samtidig bør stedet være lett tilgjengelig for så mange barn og ungdommer som mulig.

Noen forutsetninger mener vi er overordnet: Det bør være enkelt å reise til KLODEN, og det bør være et trygt område å ferdes alene i for barn og ungdom. Videre bør KLODEN plasseres på et sted hvor den og lokalmiljøet i størst mulig grad kan styrke hverandre gjensidig.

Men skal vi lage noe nytt, må vi først få oversikt over hva som allerede finnes. På kartet i denne PDFen viser vi lokaliseringen til eksisterende scenekunstinstitusjoner med arrangementer og forestillinger for barn og ungdom.

Lokalisering

Med bakgrunn i denne informasjonen mener vi den optimale lokaliseringen vil være på østsiden av sentrum, et sted på aksen Grønland – Hovinbyen. KLODEN bør ligge i gangavstand til et kollektivknutepunkt og gjerne i et vekstområde. En østlig, men forholdsvis sentral plassering vil sikre god tilgjengelighet. Slik kan KLODEN bli et viktig sted for flest mulig og samtidig være en betydelig ressurs i lokalmiljøet, og bidra til en bærekraftig byutvikling.

Vi er i dialog med Oxer Eiendom om muligheten for å etablere KLODEN i Kabelgata på Økern. Dette prosjektet er svært interessant av flere grunner, ikke minst med hensyn til lokalisering. Økern er et kollektivknutepunkt, 10 minutter med T-banen fra Jernbanetorget. Stedet blir et naturlig sentrum i Hovinbyen, som vil få stor tilstrømning av innbyggere, ikke minst familier, i årene som kommer. For øvrig er Groruddalen et folkerikt område, med ca. 140 000 innbyggere i 2016. Til tross for dette er det svært få kulturarenaer her. KLODEN vil bli en kunstnerisk motor i utviklingen av denne delen av byen. Den potensielle betydningen handler om kombinasjonen av funksjoner beskrevet i kapittel 1, fokuset på profesjonalitet og kvalitet og at det blir et sted for nasjonal og internasjonal scenekunst. KLODEN skal ha tette bånd til lokalmiljøet og vil samtidig utvide byen: Tilreisende vil få oppleve at det finnes store mengder kunnskap og kreativitet også utenfor Ring 3. KLODEN kan løfte og tydeliggjøre verdien i dette området.

I et større perspektiv vil KLODEN utvilsomt vekke oppsikt internasjonalt og vise at Oslo er en by som satser på barn, ungdom, kunst og kreativitet.