Kopergietery i Gent ble etablert i 1978 og beskriver seg selv som et kreativt møtested for barn og ungdom, med fokus på teater, dans og musikk. Navet i dette kunsthuset er scenekunstverkstedene, der deltakerne samarbeider med profesjonelle kunstnere. Egenarten til den enkelte – interesser, talenter, bakgrunn og ferdigheter – er utgangspunktet for de kreative prosessene, slik det gjerne også er for profesjonelle kunstnere. De voksne forsøker alltid å finne ut hva de har til felles med barna og ungdommene. Målet er at de unge og kunstnerne skal inspirere og lære av hverandre.

I verkstedene er det selve prosessen som er i fokus, både kunstnerisk utforskning og innsikt i hva som skjer i lokalsamfunnet og verden for øvrig. Men ikke sjelden begynner et arbeid å vokse og blir en forestilling, og cirka 10 prosent av deltakerne jobber med kunst på en eller annen måte når de blir voksne.

Kopergietery produserer mellom seks og ti forestillinger hvert år, med profesjonelle scenekunstnere og ofte også unge utøvere fra verkstedene. Huset har ikke et fast ensemble, noe som gjør det mulig å konsentrere seg fullt og helt om for eksempel dans en periode. I tillegg har de gjestespill fra både Belgia og utlandet, og co-produserer forestillinger sammen med kompanier og andre scener. Forestillingene de produserer selv, har turnert over hele verden, også i Norge.

I 2009 åpnet Kopergietery en avdeling i Rabot, en multikulturell bydel som også er en av Gents fattigste. Teateret utforsker dessuten forbindelser mellom digitale medier og scenekunst, og arbeider nå med å utvide sitt medielaboratorium med et filmstudio.