Features

I denne delen later vi som om KLODEN allerede finnes. At det er et sted der folk møtes, opplever, skaper, lærer, utforsker og debatterer. Et sted der barn og ungdom opplever å få delta i kulturlivet på lik linje med oss voksne.

Ordet kultur er avledet fra det latinske colere, som betyr å dyrke. Det er ut fra denne forståelsen at KLODEN skal være et sted hvor scenekunst, sterke opplevelser og verdifulle erfaringer vokser. Bli med inn og se noe av det som skal skje!

FORESTILLINGER VOKSER HER
På KLODEN kan du oppleve rørende, rare, morsomme, skumle, vakre og provoserende forestillinger hele året. Om sommeren viser vi familieforestillinger, og de passer også for turister.

Vi er del av et nasjonalt og internasjonalt turnénettverk og viser både norske og utenlandske produksjoner. Og forestillinger som produseres i samarbeid med KLODEN, lever ofte videre gjennom nettverket vårt.

På dagtid viser vi scenekunst for skoleklasser gjennom Den kulturelle skolesekken, og ellers er det åpent for alle. Mange forestillinger presenteres i en faglig ramme, for eksempel et verksted eller en samtale med kunstnerne etter forestillingen.

KLODEN viser fram mer av kunsten, og vi jobber for at flere barn og ungdom skal få gode scenekunstopplevelser sammen med voksne. Før KLODEN ble etablert ble mange forestillinger vist bare én eller noen få ganger offentlig for deretter å reise på turné til skoler eller barnehager. Nå blir flere av disse forestillingene tilgjengelige for familier. Og kompanier og regionteatre blir mer synlige ved å spille hos oss.

KUNST VOKSER HER
Med KLODEN får scenekunstnerne ikke bare en nasjonal og internasjonal scene. De får også et møtested der de kan bli inspirert og utfordret av andre norske og utenlandske kompanier, og ikke minst et sted der de kan teste og utvikle nye prosjekter i samarbeid med publikum, forskere og andre fagfolk. Og de får god tilgang på egnede prøvelokaler, døgnet rundt, hele året.

På KLODEN utforsker scenekunstnere nye uttrykk, utvikler tekst og fordyper seg i tematikk – sammen med en dramaturg, en forsker, en pedagog, et prøvepublikum eller andre.

Nye konstellasjoner vokser fram på KLODEN, mellom scenekunstnere og kunstnere som vanligvis jobber med andre uttrykk. KLODEN inspirerer flere til å lage ambisiøse forestillinger for barn og ungdom.

KRITIKK VOKSER HER
Kritikere anmelder forestillingene vi viser på KLODEN, fordi de er interessante og fordi de er offentlig tilgjengelige. Sammen med kritikere og andre fagfolk arrangerer vi dessuten debatter, foredrag og seminarer om blant annet kritikk, kvalitet og forbindelsen mellom kunst og pedagogikk. På denne måten blir kritikken rundt denne kunsten en naturlig del av den offentlige samtalen.

KLODEN har også en egen redaksjon, en gjeng nysgjerrige ungdommer med kritiske blikk og knivskarpe penner. De anmelder forestillinger og skriver om det som skjer på huset. I samarbeid med en videregående skole sørger vår rådgiver for at de unge kritikerne får veiledning og utvikler seg som skribenter.

NYE ERFARINGER VOKSER HER
Vi vokser når vi skaper. På KLODEN har vi verksteder hele året, der barn og ungdom skaper med hendene og kroppen, med lys, lyd, ord, sminke, video, treverk og mye annet.

I helgene har vi åpne verksteder der de unge kan utforske egne uttrykk. Vi har også faste verksteder med medlemmer som møtes flere ganger i uka. De lager bilder, figurer og installasjoner, og de produserer kostymer, rekvisitter og scenografi. I foajeen har vi utstillinger med noe av det som er skapt i verkstedene.

Egenarten og interessene til den enkelte er utgangspunktet for den kunstneriske utforskningen. Vi fokuserer på selve utfoldelsen og prosessen, men iblant skaper deltakerne noe som blir en del av noe større, for eksempel en kortfilm, en sang eller en forestilling.

PEDAGOGER VOKSER HER
Hvis du er lærer, har du valgt det kanskje viktigste yrket som finnes. Og et av de mest krevende. Du formidler, engasjerer, vurderer, trøster, forebygger, lytter, organiserer og begeistrer, og plutselig var det en litt snodig danseforestilling i gymsalen, og i timen etter er det matematikk, men flere elever vil dele og diskutere det de har opplevd. Hvordan kan scenekunst bli et viktig bidrag i en skolehverdag som allerede er full av innhold?

I samarbeid med Den kulturelle skolesekken inviterer vi ofte lærere, kulturkontakter og skoleledere til KLODEN. De besøker verkstedene våre, ser forestillinger, diskuterer med kunstnere og forskere og lytter til foredrag. Vi snakker mye sammen om hvordan dans og teater kan brukes i tverrfaglige prosjekter. Scenekunst er jo i seg selv tverrfaglig.

YRKESERFARING VOKSER HER
Ungdom fra videregående skole har praksisplass hos oss. De utfører mange forskjellige oppgaver for at KLODEN skal fortsette å snurre. De snekrer, maler, hjelper oss med nettsidene våre, er teknikere og inspisienter, holder orden i lagrene, lager mat, er veiledere på verkstedene våre og sørger for at KLODEN er et trygt sted for de minste.

Noen jobber til faste tider, andre på enkeltarrangementer. På KLODEN blir de en del av et godt arbeidsfellesskap. De finner ut mer om hva de liker å gjøre. I samarbeid med skolen gir vi dem en attest de kan ta med seg videre inn i arbeidslivet.

NYE UTØVERE VOKSER HER
KLODEN har et eget kompani. Utøverne er fra 14 til 16 år. De har ulik bakgrunn og forskjellige interesser, men alle brenner for scenekunst. De øver tre ganger i uka, og hvis de vil, kan de lage kunst på KLODEN i flere år.

Kompaniet jobber med profesjonelle scenekunstnere og utvikler egne tekster i samarbeid med Dramatikkens hus. De viser forestillingene sine på KLODEN, andre steder i Norge og noen ganger i utlandet.

UTDANNING VOKSER HER
På KLODEN får kunststudenter og studenter innen pedagogikk og dramadidaktikk erfaring med og innsikt i scenekunst for de unge. Vi samarbeider med høyskoler og universiteter i hele Norge om å gi dette kunstfeltet mer fokus i utdanningsløpene. Studenter som har praksis hos oss, tilfører nye idéer og perspektiver, og de får verdifull erfaring og ikke minst jobbmuligheter.

Samarbeidet med utdanningsinstitusjonene handler blant annet om å gi studentene oversikt over dette kunstfeltet: Hva finnes, hva skjer hvor, hvordan er kvalitetsnivået, hvem formidler, hvor vises forestillingene? Og hvordan kan vi bruke scenekunst til å bygge bro mellom estetiske og andre fag i skolen? Studentene er også med på verksteder med kunstnere og fagfolk.

FORSKNING VOKSER HER
På KLODEN er det full aktivitet hele året. Vi er mange som jobber hardt med å skape, utforske og formidle. Men som alle kunstfelt trenger også vi noen som ser det hele utenfra, undersøker, trekker linjer og stiller spørsmål.

Derfor samarbeider vi med noen som gjør nettopp det. Forskerne har ønsket seg et sted der de kan følge med på scenekunsten mens den blir til. De følger både KLODENs eget unge kompani og de voksne kunstnerne som viser forestillinger eller utforsker noe hos oss.

Forskerne deler oppdagelser på nettsiden vår, og de deltar på faglige arrangementer.

SAMARBEID VOKSER HER
KLODEN er heldigvis ikke alene i universet. Sammen med mange andre i Norge og utlandet gjør vi alt vi kan for at barn og ungdom skal få sterke og gode opplevelser gjennom scenekunst.

Vi samarbeider med teatre og scener, skoler, høyskoler og universiteter, fritidsklubber, festivaler, kunstnere, kritikere, pedagoger, bydelene, kulturskolene og enda flere.

Og ikke minst samarbeider vi med barn og ungdommer i lokalmiljøet og i resten av byen. Oslo vokser raskt, men på KLODEN er det god plass. Forestillingene og aktivitetene våre gjenspeiler den kulturelle rikdommen i hovedstaden.

For KLODEN betyr ordet nettverk at vi samarbeider om å lage best mulig til flest mulig. Det er gjennom samarbeid vi får KLODEN til å vokse.

Save

Save

Save