72 søknader til Kloden i sentrum

72 søknader til Kloden i sentrum

Vi har mottatt 72 søknader til Kloden i sentrum fra 60 ulike kompanier og teatre rundt om i landet! Et tydelig tegn på at vi trenger en programmerende scene som viser scenekunst for barn og ungdom hele året.

Søknadene som har kommet inn dekker alle mulige sjangre, og retter seg mot alt fra de aller yngste, til unge voksne. Og ikke minst: Kvaliteten er høy. Vi er i gang med prosessen med å gå igjennom søknadene, og lover å svare alle så raskt vi kan.

 

Kloden i sentrum arrangeres i samarbeid med Scenekunstbruket, og er en del av programmet under teaterfestivalen Heddadagene 8.–17. juni i Oslo. Mer info kommer!

Open call: KLODEN I SENTRUM

Open call: KLODEN I SENTRUM

Har du en produksjon for barn eller ungdom? Vil du spille den i et telt i Oslo sentrum?

Sommeren 2018 tilbyr Scenekunstbruket og Kloden en uke med teater og dans fra de beste scenekunstkompaniene i Norge i hjertet av Oslo. Visningsarenaen er et telt på plassen foran Nationaltheatret, og arrangementet gjennomføres i samarbeid med teaterfestivalen Heddadagene. Kloden planlegger å fortsette med årlige sommervisninger heretter.

Vi inviterer derfor til en open call, og vi vil høre fra scenekunstnere fra hele Norge!

  • Spilleperiode: 8.6 – 16.6.2018
  • Det legges opp til at hvert kompani spiller én til tre dager i denne perioden
  • Tekniske forhold:
    • Ettersom forestillingene vises i telt, kan ikke scenemålet overstige 7 x 7 meter.
    • Det vil også være noen begrensninger i forhold punktfester i rigg (tissue etc.)

Send informasjon om forestillingen og videolink til post@kloden.no innen 15. februar 2018

Kloden blir den nasjonale scenen for barn og unge, og et knutepunkt for kunstnere og alle andre som brenner for scenekunsten. Mens vi bygger Kloden vil vår aktivitet foregå både i byrommet, og i samarbeid med teaterhus i Oslo og over hele landet. Kloden AS eies av Norsk scenekunstbruk, og har driftsstøtte fra Oslo Kommune.

Forslag om 1 million til Kloden i Oslo-budsjettet

Forslag om 1 million til Kloden i Oslo-budsjettet

Kloden søkte om driftsmidler fra Oslo Kommune, og i dag, da budsjettforlaget ble lagt fram, ser vi at byrådet foreslår at Kloden får 1 million i driftsmidler. Veldig gøy!

De sier blant annet dette om Kloden:

Kloden er planlagt som et programmerende scenehus med barn og unge som kjernepublikum i Oslo. Målet er å etablere en scene der det unge publikummet kan oppleve variert scenekunst av høy kvalitet, med verksteder der de unge kan utfolde seg kunstnerisk med utgangspunkt i egen bakgrunn, interesser og talent. Tiltaket kan ses i sammenheng Oslo kommunes økte satsing på kultur til barn og unge, der en ny strategi for barneteater (scenekunst for barn og unge) er et sentralt element.

Se hele budsjettforslaget her: Byrådets budsjettforslag.

Se presentasjonen i opptak

Fikk du ikke vært på presentasjonen av KLODEN? Fortvil ikke, vi filmet! Her kan du se presentasjonene til Ådne og Eirik, samt Espen fra Transborder fortelle om KLODEN.

 

Velkommen til KLODEN!

Oxer vil skape et kulturelt kraftsentrum

På lanseringen av rapporten og mulighetstudien fikk dere høre at vi er i dialog med eiendomsutviklerne Oxer Eiendom om Kabelgata i Hovinbyen i Oslo. Her kan dere lese en artikkel om deres planer for hele området, og hvordan de ønsker å skape et kulturelt kraftsentrum der tårnet blant annet blir en viktig brikke.

Presentasjon av mulighetsstudien KLODEN

Kloden_gulrød

I to år har vi i Scenekunstbruket kartlagt og utredet behov og muligheter for et sted for scenekunsten og de unge i Oslo. Nå har vi spennende dialog med en eiendomsutvikler. Vi gleder oss til å fortelle deg om hva vi har kommet fram til, samt veien videre.

Vi inviterer deg derfor til en presentasjon av mulighetsstudien KLODEN på Kulturhuset i Oslo fredag 16. juni kl. 11:00 til 13:00.

Vi ønsker at KLODEN skal bli et sted med barn og ungdom som kjernepublikum. Det skal være et hus der profesjonelt teater og dans møter barn og ungdom, og der de unge selv er med å bygge opp stedet sammen med profesjonelle aktører. KLODEN skal være en motor i byutviklingen, en betydningsfull kunstaktør for Oslo-regionen, et viktig hus for scenekunstfeltet i Norge, og et unikt sted i europeisk og internasjonal sammenheng.

Program for dagen:

Scenekunstbruket ønsker velkommen og forteller kort om prosjektet.
Johan De Smet, teatersjef ved Kopergietery Gent i Belgia, gir et blikk utenfra og snakker om samarbeid over landegrensene.
Scenekunstbruket presenterer prosjektet og status.
Arkitektbyrået Transborder Studio presenterer en mulighetsstudie der KLODEN er tegnet inn på et konkret sted i Oslo, i samarbeid med en eiendomsutvikler.
Norsk scenekunstbruk forteller om planer og fremdrift i prosjektet.
Kulturbyråd Rina Mariann Hansen presenterer planer for scenekunsten og de unge i Oslo.

Støtte fra Bergesenstiftelsen

I dag har Kloden fått støtte fra Bergesenstiftelsen, de støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.

Ekstra midler til Kloden

Kloden har fått ekstra midler fra Oslo kommune, tilskudd til innovasjon og kulturnæringer! Våren 2017 lanserer vi rapporten fra forprosjektet, hvor vi i samarbeid med Transborder Studio har kartlagt kultur-Oslo for barn og unge med vekt på scenekunst, og skisserer mulige løsninger innen samarbeid, innhold, organisering, finansiering, lokalisering, fysisk utforming og eierskap.

 

The Ark i Dublin

I påsken besøkte vi The Ark i Dublin. Her får barn i alderen 2-12 forestillinger, utstillinger og workshoper med kunstnere fra både Irland og andre steder. Og kunstnere og pedagoger kommer hit for å lære av barna.

Samarbeidsmøte

15. mars hadde vi et samarbeidsmøte med flere teatre og andre som formidler scenekunst til barn og ungdommer andre steder enn i Oslo. Vi snakket om hvordan et sted som Kloden kan samarbeide best mulig med aktører rundt om i landet.

Vi kom fram til at vi ønsker å etablere et nasjonalt turnénettverk mellom faste scener for å gi flest mulig anledning til å oppleve de beste forestillingene.

Har du en eller flere idéer til hvordan Kloden kan bli et sted som styrker dette kunstfeltet i hele Norge? Send en e-post til eirik@scenekunstbruket.no.