Dramatikkseminar

Kloden og Dramatikkens hus inviterer til seminar om dramatikk rettet mot barn, ungdom og familier. Mer informasjon kommer snart!