Kontakt oss

KLODEN skal være et åpent, inviterende og samarbeidende sted, og vi ser frem til å fortsette dialogen med alle involverte miljøer i den videre prosessen fremover.

Har du innspill eller kommentarer — eller bare er nysgjerrig på hva som skjer? Ta kontakt!

KLODEN AS eies og drives av:

NORSK SCENEKUNSTBRUK
post@scenekunstbruket.no
22 42 58 10
Storgata 10b
0155 Oslo

 

Ådne Sekkelsten
Daglig leder Scenekunstbruket
aadne@scenekunstbruket.no
+47 91 52 46 45

 

Elin Owrenn Rekdal
Kommunikasjonsrådgiver Scenekunstbruket
elin@scenekunstbruket.no
+47 98 41 94 64

 

Gabrielle Haga
Faglig rådgiver Scenekunstbruket
gabrielle@scenekunstbruket.no
+47 99 29 01 46