Forslag om 1 million til Kloden i Oslo-budsjettet

Forslag om 1 million til Kloden i Oslo-budsjettet

Kloden søkte om driftsmidler fra Oslo Kommune, og i dag, da budsjettforlaget ble lagt fram, ser vi at byrådet foreslår at Kloden får 1 million i driftsmidler. Veldig gøy!

De sier blant annet dette om Kloden:

Kloden er planlagt som et programmerende scenehus med barn og unge som kjernepublikum i Oslo. Målet er å etablere en scene der det unge publikummet kan oppleve variert scenekunst av høy kvalitet, med verksteder der de unge kan utfolde seg kunstnerisk med utgangspunkt i egen bakgrunn, interesser og talent. Tiltaket kan ses i sammenheng Oslo kommunes økte satsing på kultur til barn og unge, der en ny strategi for barneteater (scenekunst for barn og unge) er et sentralt element.

Se hele budsjettforslaget her: Byrådets budsjettforslag.

Se presentasjonen i opptak

Fikk du ikke vært på presentasjonen av KLODEN? Fortvil ikke, vi filmet! Her kan du se presentasjonene til Ådne og Eirik, samt Espen fra Transborder fortelle om KLODEN.

 

Velkommen til KLODEN!

Oxer vil skape et kulturelt kraftsentrum

På lanseringen av rapporten og mulighetstudien fikk dere høre at vi er i dialog med eiendomsutviklerne Oxer Eiendom om Kabelgata i Hovinbyen i Oslo. Her kan dere lese en artikkel om deres planer for hele området, og hvordan de ønsker å skape et kulturelt kraftsentrum der tårnet blant annet blir en viktig brikke.

Presentasjon av mulighetsstudien KLODEN

Kloden_gulrød

I to år har vi i Scenekunstbruket kartlagt og utredet behov og muligheter for et sted for scenekunsten og de unge i Oslo. Nå har vi spennende dialog med en eiendomsutvikler. Vi gleder oss til å fortelle deg om hva vi har kommet fram til, samt veien videre.

Vi inviterer deg derfor til en presentasjon av mulighetsstudien KLODEN på Kulturhuset i Oslo fredag 16. juni kl. 11:00 til 13:00.

Vi ønsker at KLODEN skal bli et sted med barn og ungdom som kjernepublikum. Det skal være et hus der profesjonelt teater og dans møter barn og ungdom, og der de unge selv er med å bygge opp stedet sammen med profesjonelle aktører. KLODEN skal være en motor i byutviklingen, en betydningsfull kunstaktør for Oslo-regionen, et viktig hus for scenekunstfeltet i Norge, og et unikt sted i europeisk og internasjonal sammenheng.

Program for dagen:

Scenekunstbruket ønsker velkommen og forteller kort om prosjektet.
Johan De Smet, teatersjef ved Kopergietery Gent i Belgia, gir et blikk utenfra og snakker om samarbeid over landegrensene.
Scenekunstbruket presenterer prosjektet og status.
Arkitektbyrået Transborder Studio presenterer en mulighetsstudie der KLODEN er tegnet inn på et konkret sted i Oslo, i samarbeid med en eiendomsutvikler.
Norsk scenekunstbruk forteller om planer og fremdrift i prosjektet.
Kulturbyråd Rina Mariann Hansen presenterer planer for scenekunsten og de unge i Oslo.

Støtte fra Bergesenstiftelsen

I dag har Kloden fått støtte fra Bergesenstiftelsen, de støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper.

Ekstra midler til Kloden

Kloden har fått ekstra midler fra Oslo kommune, tilskudd til innovasjon og kulturnæringer! Våren 2017 lanserer vi rapporten fra forprosjektet, hvor vi i samarbeid med Transborder Studio har kartlagt kultur-Oslo for barn og unge med vekt på scenekunst, og skisserer mulige løsninger innen samarbeid, innhold, organisering, finansiering, lokalisering, fysisk utforming og eierskap.

 

The Ark i Dublin

I påsken besøkte vi The Ark i Dublin. Her får barn i alderen 2-12 forestillinger, utstillinger og workshoper med kunstnere fra både Irland og andre steder. Og kunstnere og pedagoger kommer hit for å lære av barna.

Samarbeidsmøte

15. mars hadde vi et samarbeidsmøte med flere teatre og andre som formidler scenekunst til barn og ungdommer andre steder enn i Oslo. Vi snakket om hvordan et sted som Kloden kan samarbeide best mulig med aktører rundt om i landet.

Vi kom fram til at vi ønsker å etablere et nasjonalt turnénettverk mellom faste scener for å gi flest mulig anledning til å oppleve de beste forestillingene.

Har du en eller flere idéer til hvordan Kloden kan bli et sted som styrker dette kunstfeltet i hele Norge? Send en e-post til eirik@scenekunstbruket.no.

Idéverksted

Hva må til for å lage et optimalt scenehus for barn og ungdommer? 8. januar møttes tjue personer for å pønske på akkurat dét.

Vi møttes i lokalene til Transborder studio, et arkitektfirma som hjelper Norsk Scenekunstbruk med å legge et best mulig grunnlag for å etablere et nytt sted som skal vise scenekunst for barn og ungdommer hele året.

Leder i Norsk Scenekunstbruk, Ådne Sekkelsten, startet med å si at norsk scenekunst for barn og ungdommer holder et internasjonalt svært høyt nivå. Men det er noe som mangler: Veldig mange forestillinger når aldri ut til offentligheten; det er stor mangel på prøvelokaler og visningssteder; det er ikke nok rom og ressurser til faglig utvikling. Og i Oslo er det kun et lite fåtall elever som får oppleve scenekunst gjennom Den kulturelle skolesekken.

Det haglet med idéer fra de fremmøtte, folk med ulik bakgrunn fra dette kunstfeltet. Vi kan ikke ramse opp alle her, men noen stikkord er det plass til:

– Kloden må være et sted som rent fysisk inviterer de unge inn, og et sted som inspirerer til sanselig og romlig utforskning.

– Faglig fokus: debatter med barn og ungdommer som deltakere; diverse faglige seminarer, foredrag og debatter; workshops for både kunstnere og barn/ungdommer; tid og rom til forprosjekter og kunstnerisk utforskning – for å nevne noe.

– Samarbeid: Vi brukte mye tid på dette punktet. Det var bred enighet om at scenehuset skal samarbeide tett med alt fra lokale skoler til scener og institusjoner i Oslo, landet for øvrig og i utlandet. Poenget er at Kloden ikke skal konkurrere med andre aktører, men bidra til å tilføre noe nytt og styrke hele kunstfeltet.

Espen Røyseland og Øystein Rø fra Transborder studio fortalte litt om hva de har jobbet med tidligere, blant annet samlokalisering av kulturinstitusjoner i Oslo. Deretter snakket de om hva som kan gjøre Kloden til noe unikt, nemlig å bryte ned skillet mellom produksjon og formidling. De viste eksempler på hvordan scenehus er blitt utformet for å gi publikum flere muligheter til å oppleve kunsten mens den blir til.

Resultatene fra idéverkstedet blir med i behovsanalysen som Transborder skal ta utgangspunkt i når de utformer et romprogram, som skal brukes i dialog med politikere og eiendomsaktører. Samtidig fortsetter vi å snakke med politikere, scenekunstnere og andre som jobber med dette. Til slutt skal vi utforme en rapport som kommer med anbefalinger og skisserer behov og muligheter både når det gjelder lokalisering, innhold, samarbeid og drift.

klodenworkshop3  klodenworkshop5

Byrådserklæringen og søkelys på scenekunst for de unge

Oslos nye byregjering har i sin erklæring og samarbeidsplattform sagt at de ønsker å bidra til barn og unges behov for kreativ og kunstnerisk utfoldelse, kulturbasert næringsutvikling, kulturutveksling og nyskaping. I tillegg ønsker de å støtte aktører som formidler profesjonell kunst på det frie scenekunstfeltet. Mye interessant lesning i det dokumentet, som handler om mer enn bilfritt sentrum i Oslo. Hele yrådserklæringen ligger tilgjengelig her

Dagsavisen har i flere artikler fulgt opp dette den siste uka, og har hatt søkelys på tilbudet av profesjonell scenekunst for barn og ungdom i Oslo.  I dag (26.10.15) var det Klodens tur. Artikkelen leser du her